Reference

Predstavićemo samo mali deo našeg dvadesetogodišnjeg stvaralačkog opusa:

 

 • O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac – Kotlarnica
 • O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac – Krečenje cele škole unutra i unutrašnja stolarija
 • O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac – Popravka dela krova škole
 • O.Š. J.M.Dragutin u Gložanu – Zamena PVC stolarije, izrada dela potkrovlja za potrebe informatike, deo za školsku biblioteku, krečenje spoljašne fasade i zamena novog krovnog pokrivača
 • O.Š. u Kulpinu – Izgradnja gasne kotlarnice
 • Zgrada Opštine Bački Petrovac. Adaptacija dela potkrovlja i dela prizemljaza potrebe suda i dela za kancelarije. Izrada kol centra, adaptacija podruma za potrebe arhive, izgradnja gasne kotlarnice, krečenje i postavljanje laminata u svim kancelarijama…
 • Izgradnja Parka ispred Biblioteke pored pijace
 • Betoniranje trotoara od Vrbare do šamparije „Kultura“
 • Betoniranje trotoara  od groblja do Novosadske ulice
 • Zidanje zida oko groblja u Bačkom Petrovcu
 • Izgradnja kapele u Kulpinu
 • Izgranja Lovačkog doma u Kulpinu
 • Adaptacija potkrovlja na Lovačkom domu u Bačkom Petrovcu
 • Dogradnja kuhinje i terase na
 • Lovačkom domu u Bačkom Petrovcu
 • Postavljanje Demit fasade na paviljonu u Gimnaziji u Bačkom Petrovcu
 • Adaptacija potkrovlja u Domu za učenike – Internatu, izrada soba za učenike
 • Izgradnja vaga, silosa u Gložanu, Kulpinu, Bačkom Petrovcu
 • Adaptacija Ev.Crkve u Gložanu, Kulpinu, Čelarevu
 • Izgradnja nekoliko desetina privatnih kuća u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu, Magliću, Čelarevu,….Aradaču,….
 • Adaptacija kuća, lokala, stanova, poslovnih prostora,vikendica….
 • Adaptacija Gimnazije u Bačkom Petrovcu
 • Adaptacija Doma kulture u Gložanu, Bačkom Petrovcu

 

 • Izgradnja i prodaja stanova u Bačkom Petrovcu…