Reference

Predstavićemo samo mali deo našeg dvadesetogodišnjeg stvaralačkog opusa:

O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac – Kotlarnica
O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac - Krečenje cele škole unutra i unutrašnja stolarija
O.Š.Jan Čajak Bački Petrovac – Popravka dela krova škole
O.Š. J.M.Dragutin u Gložanu – Zamena PVC stolarije, izrada dela potkrovlja za potrebe informatike, deo za školsku biblioteku, krečenje spoljašne fasade i zamena novog krovnog pokrivača
O.Š. u Kulpinu – Izgradnja gasne kotlarnice
Zgrada Opštine Bački Petrovac. Adaptacija dela potkrovlja i dela prizemljaza potrebe suda i dela za kancelarije. Izrada kol centra, adaptacija podruma za potrebe arhive, izgradnja gasne kotlarnice, krečenje i postavljanje laminata u svim kancelarijama...
Izgradnja Parka ispred Biblioteke pored pijace
Betoniranje trotoara od Vrbare do šamparije „Kultura“
Betoniranje trotoara  od groblja do Novosadske ulice
Zidanje zida oko groblja u Bačkom Petrovcu
Izgradnja kapele u Kulpinu
Izgranja Lovačkog doma u Kulpinu
Adaptacija potkrovlja na Lovačkom domu u Bačkom Petrovcu
Dogradnja kuhinje i terase na Lovačkom domu u Bačkom Petrovcu
Postavljanje Demit fasade na paviljonu u Gimnaziji u Bačkom Petrovcu
Adaptacija potkrovlja u Domu za učenike - Internatu, izrada soba za učenike
Izgradnja vaga, silosa u Gložanu, Kulpinu, Bačkom Petrovcu
Adaptacija Ev.Crkve u Gložanu, Kulpinu, Čelarevu
Izgradnja nekoliko desetina privatnih kuća u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu, Magliću, Čelarevu,....Aradaču,....
Adaptacija kuća, lokala, stanova, poslovnih prostora,vikendica....
Adaptacija Gimnazije u Bačkom Petrovcu
Adaptacija Doma kulture u Gložanu, Bačkom Petrovcu

Izgradnja i prodaja stanova u Bačkom Petrovcu...